03.01.2020
Autor: Jerzy Czuczman

Zmiany w ograniczaniu „zatorów płatniczych” od 1 stycznia 2020 r.

Dotychczasowe regulacje okazują się niewystarczające, nieskutecznie zabezpieczając interesy wierzycieli i negatywnie wpływając na płynność finansową przedsiębiorców. Ustawa z dnia 19.07.2019 r. weszła w życie 1 stycznia br. i w założeniach ma przeciwdziałać tym niekorzystnym zjawiskom.

Więcej na portalu Gospodarka Morska