25.06.2021
Autor: Jerzy Czuczman

MFW: Polski „Local Content” w całkowitej próżni prawnej

Intencją napisania artykułu jest zmiana optyki podmiotów zainteresowanych polskim wind offshore. Artykuł jest przyczynkiem do dalszej dyskusji i nowych pomysłów na to jak najlepiej zabezpieczyć polski local content. Obecnie bowiem może on zginąć w konfrontacji z „zasadami wolnorynkowymi”, które z perspektywy realiów obrotu gospodarczego w wielu przypadkach są „wolnorynkowe” jedynie pozornie, albowiem zagraniczni konkurenci, w odróżnieniu od polskich przedsiębiorców, korzystają z wielu pośrednich i bezpośrednich form realnego wsparcia od państwa.

Cały artykuł na portalu GospodarkaMorska.pl