27.09.2021
Autor: Jerzy Czuczman

Dlaczego warto korzystać z mediacji w branży morskiej?

Strony wchodzące w spór muszą liczyć się z czasokresem od 1,5 roku do 5 lat, który jest bezwzględnie potrzebny do zakończenia sprawy w drodze mediacji. Z kolei sprawy sądowe, szczególnie w Polsce, to często 5-8 lat, które muszą upłynąć, aby strony otrzymały wyrok w pierwszej instancji.

Ciekawe rozważania na portalu GospodarkaMorska.pl