20.04.2021
Autor: Jerzy Czuczman

Morskie farmy wiatrowe jako infrastruktura krytyczna w systemie bezpieczeństwa

W poprzednich artykułach traktujących o nowych, na polskich obszarach morskich, inwestycjach związanych z budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych zostały poruszone tematy związane z bezpieczeństwem morskim oraz brakiem odpowiednich regulacji, pozwalających na uruchomienie procesu związanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę MFW. Obecnie poruszony jest temat ściśle związany z bezpieczeństwem tej inwestycji oraz jej statusem prawnym.

Cały artykuł na portalu ZielonaGospodarka.pl