22.06.2020
Autor: Jerzy Czuczman

Statki autonomiczne a uwarunkowania prawne

Kwestia statków autonomicznych stanie się dla branży morskiej rzeczywistością dużo szybciej, niż to się wielu osobom wydaje. Jak zawsze w przypadku nowych technologii jednym z kluczowych elementów blokujących rozwój jest brak świadomości w zakresie aktualnego poziomu technologii oraz daleko idących implikacji, które mogą wyniknąć w efekcie jej wdrożenia.

Więcej na portalu GospodarkaMorska.pl