31.03.2020
Autor: Jerzy Czuczman

Umowa o budowę statku a instytucja „siły wyższej” w prawie angielskim

System prawa angielskiego (common law) przyjmuje, iż umowa o budowę statku („shipbuilding contract”) jest uznawana, w ujęciu kontraktowym, za umowę sprzedaży (nie zaś na przykład za umowę zlecenia czy umowę o dzieło jak by to miało miejsce w wielu porządkach prawa kontynentalnego). Dlatego też, między innymi, często strony umowy określane są jako „sprzedający” („Seller”) – w tym przypadku stocznia – oraz „kupujący” („Buyer”) – w tym przypadku armator/strona zamawiająca budowę statku].

Więcej na portalu Gospodarka Morska