08.05.2019
Autor: Jerzy Czuczman

Śmierć przedsiębiorcy a kontynuacja jego działalności – nowe regulacje