11.05.2020
Autor: Jerzy Czuczman

„Tarcza finansowa” dla przedsiębiorców

W dniu 27 kwietnia 2020 roku Komisja Europejska zaakceptowała zapowiadany przez rząd projekt Tarczy Finansowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, stanowiącej realną, finansową formę wsparcia dla przedsiębiorców uzyskiwaną przelewem bankowym na rachunek bankowy przedsiębiorcy. W ramach tego programu, mikro, mali i średni przedsiębiorcy, za pośrednictwem bankowości elektronicznej, będą mogli uzyskać subwencję, która może być bezzwrotna do 75% jej wysokości, o ile przedsiębiorca spełni w czasie jej otrzymywania określone warunki. Co istotne, wnioski mogą być składane do 31 lipca 2020 roku, przy czym o kolejności wypłat decyduje kolejność wpływu wniosku, a subwencje będą wypłacane do wyczerpania środków w programie.

Więcej na portalu GospodarkaMorska.pl.