25.07.2019
By Administrator

Polish Economy Based on Yachts

An interesting interview with Wojciech Kodłubański (Krajowa Izba Gospodarcza) and Mateusz Kowalewski (Gospodarkamorska.pl) on Radio Gdańsk website.