Studia Podyplomowe MEW

1 października 2021 – 30 czerwca 2022
Uniwersytet Gdański

Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przy współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych i Wydziałem Prawa i Administracji rozpoczęło rekrutację na I edycję studiów podyplomowych „Morska Energetyka Wiatrowa”. Celem studiów jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy z zakresu morskiej energetyki wiatrowej zapewniającej specjalistyczny i wszechstronny rozwój kompetencji zgodnie z programem studiów. W programie studiów podyplomowych znajdują się zagadnienia z zakresu: terminologii morskiej energetyki wiatrowej (MEW), uwarunkowań międzynarodowych i unijnych MEW, kompetencji podmiotów zaangażowanych w MEW, funkcji morskiego planowania przestrzennego, transformacji energetycznej i zarządzania potencjałem morskiej energetyki wiatrowej, oraz procedur administracyjnych realizacji morskich farm wiatrowych (MFW), bezpieczeństwa ich eksploatacji i kontroli wytwarzania energii z MFW, a także zarządzania ryzykiem działalności gospodarczej w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy specjalizujący się w poszczególnych zagadnieniach, posiadający bogate doświadczenie praktyczne oraz zaproszeni do współpracy eksperci MEW.

Rekrutacja na studia podyplomowe „Morska energetyka wiatrowa” rozpoczęła się w dniu 16 sierpnia 2021 r. i zakończy się w dniu 15 października 2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Studia mają charakter dwusemestralny, niestacjonarny, odbywają się w trybie weekendowym (sobotnio-niedzielnym) i są odpłatne. Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2021 r., a kończą w czerwcu 2022 r. i będą się odbywać on-line z wykorzystaniem platformy MS Teams lub stacjonarnie w Uniwersytecie Gdańskim – w zależności od sytuacji pandemicznej.

Serdecznie Państwa zapraszamy

Osobą do kontaktu jest Pani Maria Karbowska, tel. 725 991 169 lub 58 523 41 70, mail: maria.karbowska@ug.edu.pl

ZAPROSZENIE

PROGRAM STUDIÓW