Przemysł Stoczniowy w Polsce przed wystąpieniem epidemii COVID-19

7 maja 2020
Gdynia

Czwartek, 7 maja 2020 r., godzina 17.00, w formie telekonferencji.

Spotkanie poprowadzi: Jerzy Czuczman, Prezes Polskiego Forum Technologii Morskich

REJESTRACJA.