KORAB CEMT Young 2020

22 kwietnia 2020
Gdynia, ul. Czechosłowacka 3

W dniu 22 kwietnia 2020 r. w godzinach 9.00 – 15.45 odbędzie się w Polsce międzynarodowa konferencja CEMT (Confederation of European Maritime Technology Societies) w formule webinaru. Konferencja przewidziana jest dla młodych badaczy, naukowców i inżynierów stwarzając im możliwości zaprezentowania swoich prac i osiągnięć. Organizowana jest po raz pierwszy w Europie wspólnie przez Towarzystwo Okrętowców Polskich KORAB oraz The Royal Institution of Naval Architect RINA  (Brytyjskie Królewskie Stowarzyszenie Okrętowców).  Polskie Forum Technologii Morskich oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wspierają organizację konferencji CEMT.

PROGRAM i REJESTRACJA