Forum Wizja Rozwoju – panel stoczniowy

Prezes PFTM został zaproszony przez organizatorów do moderowania podczas Forum Wizja Rozwoju panelu: „Czy możliwe jest odbudowanie dużych stoczni? Czy pozostaną jedynie symbolem przemian społecznych.” Na wstępie przedstawił sytuację przemysłu stoczniowego w Polsce na podstawie danych GUS i KRS. W trakcie dyskusji została przeprowadzona analiza SWOT odbudowy dużych stoczni, obejmująca określenie m.in.:  pojęcie „duża stocznia”, zakres produktowy, cel odbudowy dużych stoczni, potencjalne źródła finansowania takiej koncepcji. W podsumowaniu przedstawiona została uproszczona kalkulacja budowy przykładowej jednostki, kontenerowca typu 2700 TEU. Z kalkulacji wynikało, że duże stocznie pozostaną jedynie symbolem przemian społecznych.

Sytuacja przemysłu stoczniowego w Polsce na podstawie danych GUS i KRS – link do prezentacji